cá trại

Nuôi trồng thủy sản và một phần net-tying
Có lưới lồng chung, như ròng hy vọng, sợi hóa học net, net kim loại. Nhờ độ bền và hiệu suất, lưới hy vọng là tốt nhất.
CÁ FARM là thiết bị quan trọng, đủ để giảm căng thẳng tinh thần của ngư để bảo vệ cá. Nó không chỉ quyết định khối lượng, mà còn bảo vệ con cá ra khỏi cuộc tấn công.
Vì vậy, điều quan trọng để có xem xét các chức năng của ao cá, độ bền của lưới và ý định. 

6

Ba loại chính của CÁ FARM

Hy vọng net PET NET, độ bền hơn, không dễ dàng để phá vỡ và thực hiện hoàn hảo trong việc soạn ròng.
sợi hóa học net Nhẹ nhàng và dễ sử dụng, tự do lựa chọn kích thước lưới, nhưng dễ dàng để được gió thổi bay mất và được phá sản. Một khi nó đã phá vỡ xuống, vỡ sẽ lây lan liên tục.
ròng kim loại kết cấu tốt, cũng trong sáng tác thuần, nhưng dễ bị ăn mòn mà dẫn đến phá vỡ.

WhatsApp Online Chat !